بیمه حوادث, بیمه حوادث ایران سفارش آنلاین, بیمه حوادث accidents insurance, محاسبه بیمه حوادث, بیمه حوادث insurance, مزایای بیمه حوادث, بهترین بیمه حوادث, بیمه حوادث چیست, بیمه حوادث چیست و انواع آن

بیمه حوادث accidents insurance : بيمه حوادث خانواده

سرپرست خانواده مي تواند با پرداخت حق‌بيمه، كليه افراد خانواده را در مقابل حوادث در تمام ساعات شبانه‌روز در داخل و خارج از كشور بيمه ‌نمايد. سرپرست خانواده مي تواند همسر ، فرزندان، پدر و مادر خود و پدر و مادر همسر خود را تحت تكفل داشته باشد.
در اين نوع بيمه‌نامه تعهدات بيمه‌گر شامل فوت، نقص عضو و از كارافتادگي دائم (كلي و جزيي) ناشي از حوادث مشمول بيمه همسر و فرزندان بيمه‌گزار مي‌باشد. ضمناً در صورت تعهد پرداخت غرامت روزانه از كارافتادگي موقت در قرارداد بیمه حوادث accidents insurance جمعي غرامت مربوطه به بيمه شده پرداخت خواهد شد.

بیمه حوادث, بیمه حوادث ایران سفارش آنلاین, بیمه حوادث accidents insurance, محاسبه بیمه حوادث, بیمه حوادث insurance, مزایای بیمه حوادث, بهترین بیمه حوادث, بیمه حوادث چیست, بیمه حوادث چیست و انواع آن